II. ročník veletrhu fotografie / Photography Fair
7. - 12. 4. 2009, Praha / Prague
Výstavní síň Mánes / Exhibition Hall Mánes

Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Zpět / Back


Kontakt:
PRAGUE PHOTO
Římská 32, 120 00 Praha 2
Czech Republic
info@praguefoto.cz,
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210

Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
ředitel PRAGUE FOTO,
jarosdesign@seznam.cz
Iva Nesvadbová,
výkonná ředitelka,
iva.nes@seznam.czZáštitu nad Prague Photo
převzal primátor
hl. m. Prahy
Pavel Bém
S podporou hl. m. Prahy


Záštitu nad veletrhem
převzal starosta
MČ Praha 1
Ing. Petr Hejma


Generální partner Praguefoto
Mediální partneři

  

  

  
Partneři

  
  Účastníci PRAGUE PHOTO
Artmagazin.eu
Archiv B&M Chochola
dvorak sec contemporary
Foto Forum Praha /
  Pražský dům fotografie
Galerie U Betlémské kaple
Galerie FotoGrafic
Galerie Gambit
Výtvarné centrum Chagall
Galerie La Femme
Galerie Millennium
Galerie 5. patro
Photoportgallery
PPF Art a.s.
Czech Silver Agency
RayFilm
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Západočeská univerzita v Plzni
Knihkupectví Týnská
Nakladatelství Kant
Nakladatelství Torst
Francouzský institut

Seznam
prezentovaných autorů
List of Presented Artists

Aubrecht Vojtěch
Balcar Jan
Bálková Barbora
Baňka Pavel
Benešová Andrea
Bláhová Magdaléna
Blatný Fano Milan
Bleyová Olga
Brachtlová Michaela
Bromová Veronika
Brunton Vladimír
Bumbálková Nina
Bureš Milan
Calero Ridel
Cudlín Karel
De Mulder Frank
Del Risco Cristian
Dias Pavel
Dojc Yuri
Drtikol František
Fišer Jaroslav
Fojtek Martin
Francová Sylva
Frešo Viktor
Gabina
Hamrský Jan
Hanke Jiří
Hanzl Jakub
Hanzlík Pavel
Havelková Jolana
Haviarová Barbora
Hejdová Eva
Hník Josef
Hoffmeisterová Jessika
Holomíček Bohdan
Horáček Michal
Hromková Martina
Hronková Nikola
Hruška Ondřej
Chaloupka Miroslav
Chochola Marek
Chochola Václav
Chocholová Blanka
Chudý Juraj
Jaroš Milan
Kállay Karol
Karlíček Michal
Kelbich Roman
Kleprlíková Pavlína
Kliman Šymon
Knajzl Adela
Knopová Vendula
Kolář Viktor
Končalová Eva
Kovanic Jiří
Kozlík Vladimír
Kudasová Mária
Kujlík Karel
Kuščinskij Taras
Kvetán Marek
Kyndrová Dana
Langer Jiří
Laurinen Maija
Lauschmann Jan
Lhoták Zdeněk
Lipina Jan
Ludwig Karel
Malijevský Igor
Malý Antonín
Malý-Poláček-Lutterer
Márová Adéla
Maršánová Ludmila
Matějková Ivana
Mazáč František
Mazáč Jan
Moucha Jan
Musilová Kamila
Ovčiariková Zuzana
Pastor Suzanne
Peterka Tomáš
Pohribný Jan
Poláček Stanislav
Pololáníková Dana
Pospěch Tomáš
Postupa Ladislav
Ptáček Josef
Raffajová Veronika
Rössler Jaroslav
Růžička Drahomír Josef
Saudek Jan
Sejkot Roman
Schreiber HM Martin
Simmons and Burke
Skokan Jakub
Skoupilová Petra
Sláma Vojtěch
Slota Viktor
Soukupová Petra
Stach Jiří
Staněk Ondřej
Stanko Vasil
Stano Tono
Stein Štěpánka & Salim Issa
Stuchelová Věra
Šálek Petr
Šára Milan
Šimandl Jaroslav
Šimlová Štěpánka
Šipöcz Ján
Šmitmajer David
Šplíchal Jan
Štreit Jindřich
Šulc Daniel
Švejda Pavel
Telecký Ondřej
Tmej Zdeněk
Tůma Martin
Vančo Filip
Vlčková Tereza
Vlna Ladislav
Vojtěch Daniel
Willert Petr
Wiškovský Eugen
Zhoř Petr
Žiak Jaroslav
Župník Peter

foto: Jroslav Prokop, Marek Chochola, Milan Jaroš
Tisk / PressU příležitosti zahájení 2. ročníku PRAGUE PHOTO byla udělena cena mladému umělci do 35 let - UniCredit Bank Young Photo Award - Milanu Jarošovi za soubor fotografií "Slovensko – přijetí eura 2008" (Publikováno v časopise Respekt).
Cenu spolu s finanční odměnou ve výši 50.000,- Kč autorovi předala zástupkyně UniCredit Bank, Mgr. Marie Wojciková. Oceněný soubor je možné shlédnout v expozici spodního sálu Mánesa.
  


Mladé PRAGUE PHOTO ve staré Praze

Pražská přehlídka PRAGUE PHOTO je pravděpodobně nejmladší periodickou akcí svého druhu v Evropě, a možná i ve světě. V roce 2009 se koná teprve podruhé. Ale ohlas mezi fotografy, nakladateli, sběrateli, teoretiky, studenty a u širokého publika napovídá, že jde o vítaný počin. Praha se tak konečně zařadila k dalším metropolím, ve kterých jsou obdobné přehlídky již tradicí.
Koncepce PRAGUE PHOTO se soustřeďuje na několik celků. Na prvním místě to je prezentace soukromých galerií, které uvádějí své kmenové autory. Dále je to okruh jednotlivých fotografů, kteří na PRAGUE PHOTO představují portfolia s výběrem své tvorby. Samostatně se představují nakladatelství, vydavatelství a agentury zabývající se fotografií, ať už historickou či současnou.
Velký prostor je vyhrazen studentům uměleckých škol z celé České republiky, které se věnují výchově nových tvůrců. A konečně značná pozornost je věnována doprovodným programům – přednáškám, autogramiádám, křtům nových publikací, akčnímu fotografování na místě.
Letošní novinkou je speciální prezentace části unikátní soukromé sbírky společnosti PPF Art a.s., která souhlasila s vystavením nejnovějších přírůstků do své sbírky – obsáhlé kolekce fotografií Jana Lauschmanna.
PRAGUE PHOTO se letos pokusilo soustředit pozornost i na další akce – výstavy zaměřené na fotografii. Vznikl tak okruh partnerských projektů, které mohou návštěvníci ústředního prostoru Mánesa shlédnout – Francouzský institut, Galerie Montmartre, Leica Gallery Prague a Atrium hotelu Leonardo.

PRAGUE PHOTO je velkou událostí pro všechny milovníky fotografie, na kterou jste srdečně zváni!


Místo konání: Výstavní síň Mánes, Praha 1, Masarykovo nábř. 250
Doba konání: 7. – 12. dubna 2009
Otevřeno denně 10-20 hodin (neděle 12. 4. do 18hod)
Vstupné 80,- Kč, snížené – studenti a senioři 50,- Kč
Katalog 100,- Kč

Program:
6. dubna 2009 v 18 hod. Slavnostní zahájení PRAGUE PHOTO, výstavní síň Mánes, Praha Udělení zvláštní ceny UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award mladému umělci do 35 let
7. dubna 2009, 16–19 hod. Autogramiády a křty fotografických publikací – Jan Reich, Dušan Pálka, Jindřich Toman, Vladimír Birgus a Jan Mlčoch
8. dubna 2008 v 17 hod. Přednáška prof. Pavla Büchlera, School of Art and Design Glasgow a Metropolitan University of Manchester na téma: Koexistence uměleckých děl jako předmětů a jako fotografií
9. dubna 2009 v 17 hod. Křest knihy Alžírsko – Togo autorek Libuše a Dany Kyndrových (nakl. Kant) spojené s přednáškou Dany Kyndrové
10. dubna 2009 14–17 hod. Bohdan Holomíček – projekce autorských souborů Fotografie včera i dnes
11. dubna 2009 – projekt fotografování návštěvníků PRAGUE PHOTO s podporou FUJI FILM:
10–14 hod. studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
15–17 hod. Štěpánka Stein a Sallim Issa - Beauty Fashion
7. – 12. dubna 2009 Celodenní projekce "Filmové a fotografické koláže Václava Chocholy"Young PRAGUE PHOTO in Old Prague

The Prague-based photography exhibit, PRAGUE PHOTO, may be the youngest artistic event of its kind in Europe and perhaps worldwide. Though 2009 is PRAGUE PHOTO's 2nd anniversary, the response from photographers, publishers, collectors, curators, students and the public have proven that PRAGUE PHOTO is a much anticipated and welcome event. Prague now ranks among other great cosmopolitan cities where similar exhibits have become traditional.
PRAGUE PHOTO's concept concentrates first on presentations by private galleries of their established artists, and second on bringing newer, individual photographers to PRAGUE PHOTO inviting them to present selections from their own portfolios.
Publishing houses and agencies dealing with photography, either historical or contemporary, will have separate presentations throughout the current exhibit and this year as well, a great deal of space will be provided to art schools from throughout the Czech Republic involved in the eduction of young artists. There will also be accompanying programs of lectures, book signings, the introduction of new publications and live picture taking on the spot, all intended to enhance PRAGUE PHOTO's exhibits.
A very special and unique presentation has been made possible by the PPF Art Corporation which has kindly agreed to an expanded presentation from their private collection of Jan Lauschmann's photographs.
This year PRAGUE PHOTO is also organizing partner photo exhibitions, and visitors to the Manes Exhibition Hall will also be able to view displays at the French Institute, Gallery Montmartre, Leica Gallery Prague and the Atrium of Leonardo Hotel.

You are cordially invited to PRAGUE PHOTO, a major event for all lovers of photography!

PRAGUE PHOTO
Exhibition Hall Manes
April 7 – 12, 2009
Daily 10am to 8 pm (Sunday April 12, 09 till 6pm)
Entrance fee: CZK 80.00 (students and seniors CZK 50.00)
Catalogue CZK 100.00

Programme:
April 6, 2009 at 6 pm Gala Opening at Manes Exhibition Hall Prague Presentation of the UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award
April 7, 2009, 4–7 pm Presentation of artists in person and their new books of photography – Jan Reich, Dušan Pálka, Jindřich Toman, Vladimír Birgus and Jan Mlčoch
April 8, 2009 at 5 pm Lecture by prof. Pavel Büchler, School of Art and Design Glasgow and Metropolitan University of Manchester – Co-existence of objects of art as items and as photographies
April 9, 2009 at 5 pm Presentation of a new book by Libuse and Dana Kyndrová – Algérie-Togo followed by a lecture by Dana Kyndrová
April 10, 2009 from 2–5 pm Bohdan Holomíček, photographer – screening of his series Photography yesterday and today
April 11, 2009 – a project of shooting of PRAGUE PHOTO visitors with support of FUJI FILM:
10 am–2 pm Students of the Tomas Bata University in Zlin
3–5 pm Štěpánka Stein and Salim Issa - Beauty Fashion
April 7–12, 2009 Daily screening of documentary films and collages of photographies by Vaclav Chochola
Adela Knajzl


Antonín Malý


Barbora Bálková


Barbora Haviarová


Bohdan Holomíček


Dana Pololáníková


Daniel Šulc


Drahomír Josef Růžička


Eva Končalová


František Mazáč


Gabina


Ivana Matějková Havlíková


Jakub Skokan a Viktor Slota


Jan Lauschmann


Jan Lipina


Jan Moucha


Jan Saudek


Jaroslav Rössler


Jaroslav Šimandl


Jessika Hoffmeisterová


Jindřich Štreit


Jiří Kovanic


Jiří Stach


Josef Hník


Karel Cudlín


Karel Kuklík


Karel Ludwig


Karol Kállay


Magdaléna Bláhová


Mária Kudasová


Martin Schreiber


Martin Tůma


Michal Horáček


Milan Jaroš


Milan Šára


Nikola Hronková


Nina Bumbálková


Ondřej Staněk


Ondřej Telecký


Pavel Baňka


Pavel Dias


Pavel Hanzlík


Petr Šálek


Petr Willert


Petra Skoupilová


Roman Kelbich


Simmons and Burke


Štěpánka Šimlová


Štěpánka Stein & Salim Issa


Tereza Vlčková


Tomáš Peterka


Tono Stano


Václav, Blanka, Marek Chochola


Czech Silver Agency


Václav Chochola


Vasil Stanko


Vendula Knopová


Věra Stuchelová


Veronika Bromová


Viktor Frešo


Viktor Kolář


Vojtěch Aubrecht


Zdeněk Tmej


Jan Mazáč