VI. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2013 / Photography Fair Prague Photo
23. - 28. 4. 2013, Praha / Prague
Kafkův dům

Náměstí Franze Kafky 3, Praha 1

Zpět / Back


S podporou hl. m. Prahy
With support of the City of Prague
Záštitu nad Prague Photo 2013 převzal primátor hl. m. Prahy
Under the auspices of the Mayor of the City of Prague
Bohuslav Svoboda


Záštitu nad Art Prague převzal starosta MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of the Metropolitan District of Prague 1
Oldřich Lomecký

S podporou
Městské části Praha 1
With support of the Metropolitan District
Prague 1

Generální partner Praguefoto
Mediální partneři

  

  

  
  

Partneři

  

Účastníci VI. ročníku
PRAGUE PHOTO FESTIVALU 2013
List of Participants
– 6th PRAGUE PHOTO
FESTIVAL 2013


Archiv B&M Chochola
Artinbox Gallery
Asociace profesionálních
   fotografů ČR
České centrum fotografie
Cargo Gallery
Foto magazín
Fotopátračka
Fotorenesance
Galerie Gambit
Galerie Millennium
Galerie Montanelli
IndigoSpace
Photo Edition Berlin
PPF Art a.s.
Rayfilm
Thalia Picta

FAMU Praha
Institut tvůrčí fotografie FPF
   Slezské univerzity v Opavě
Univerzita J. E. Purkyně
   Ústí n/Labem – Fakulta umění
   a designu
Orange Factory
Ústav umění a designu
   Západočeské univerzity v Plzni
Vysoká škola výtvarných umení
   Bratislava
Studio PvM – Pavel Matela
Vyšší odborná škola grafická
   a střední průmyslová škola
   grafická
Michael –Vyšší odborná škola
   umělecké a reklamní tvorby
   a Střední škola umělecké
   a reklamní tvorby

Kontakt:
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210

Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
ředitel / director PRAGUE PHOTO
jarosdesign@seznam.cz
Iva Nesvadbová
výkonná ředitelka / executive director
iva.nes@seznam.cz


25. dubna 2013
v 17 hod., přednáškový sál
Prezentace nejnovější monografie František Drtikol – Etapy života a fotografického díly, uvede Stanislav Doležal, vydavatel a nakladatel
v 18 hod., expozice Fotopátračka
Setkání s fotografem Robertem Vanem
Předání ceny UniCredit Prague Photo Young Award umělci do 35 let dne 23. 4. 2013 Zleva: Martin Höschl, ředitel Privátního bankovnictví UniCredit Bank v Praze, Nina Šperanda laureátka ceny, Milan Jaroš, ředitel Prague Photo


Foto: Marek Chochola

Praha, 10. 4. 2013 – Jako každý rok, i letos ožije Praha v dubnu a květnu fotografií.
Nově se PRAGUE PHOTO bude konat v samém centru Prahy, v Kafkově domě v sousedství Staroměstského náměstí, na místě, kde se Franz Kafka právě před 130 lety narodil. Představí se zde 25 vystavujících subjektů. Součástí PRAGUE PHOTA je následující PRAGUE PHOTO FESTIVAL, prezentace kurátorských projektů ve dvanácti pražských galeriích, muzeích a výstavních síních.

V Kafkově domě se představí nejširší plejáda jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 230 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. společnosti České centrum fotografie, Asociace profesionálních fotografů ČR, PPF Art, Photo Edition Berlin, Artinbox Gallery, Galerie Montanelli, Thalia Picta, Cargo Gallery, Galerie Gambit, Galerie Millennium, aj.
Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů odborných škol (FAMU Praha, Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Orange Factory, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, střední a vyšší odborné školy Hellichova a Michael).
Přehlídka bude již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem (prezentace odborných publikací, setkání s autory, kulaté stoly, workshopy). Doprovodný program bude specifikován později.
PRAGUE PHOTO FESTIVAL bude pokračovat po celý měsíc květen 2013, a to ve dvanácti vybraných galeriích, muzeích a výstavních síních, kde budou prezentovány kurátorské projekty. Partnery festivalu jsou například Galerie hl. m. Prahy, Galerie Václava Špály, Leica Gallery Prague, Galerie Fotografic, Fotograf a další subjekty.
Již od vzniku přehlídky je na návrh odborné komise každoročně udělována mladému fotografovi do 35 let cena UniCredit Bank Young Prague Photo Award. Díky tomuto ocenění zaznamenali dosavadní laureáti značně zvýšený zájem o svoji práci a tento kredit jim následně přinesl i zajímavé nabídky ze zahraničí.
Letošní již VI. ročník PRAGUE PHOTO svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu. Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.
Prague, April 10, 2013 – As every year in April and May Prague comes alive with photography. As a novelty this year PRAGUE PHOTO will take place in the very centre of Prague – in Kafka’s Birth House (just off the Old Town Square), where Franz Kafka was born 130 years ago. The PRAGUE PHOTO, which will introduce 25 exhibitors, will extend into PRAGUE PHOTO FESTIVAL – the presentation of curators’ projects in twelve Prague galleries, museums and exhibition halls.
In Kafka’s Birth House a vast array of individual photographers, galleries and institutions dealing with photography will be introduced. The original photographs of almost 230 photographers – the contemporary ones as well as the classics - will be presented. Collections of auteur photography will be introduced by institutions like Czech Centre of Photography, (České centrum fotografie), Association of Professional Photographers of CR (Asociace profesionálních fotografů ČR), PPF Art, Photo Edition Berlin, Artinbox Gallery, Galerie Montanelli, Thalia Picta, Cargo Gallery, Galerie Gambit, Galerie Millennium, and others.
Traditionally PRAGUE PHOTO will bring a great number of representatives of the youngest generation of photographers – students and graduates of vocational schools (FAMU Prague, Slezská univerzita Opava, University of West Bohemia Pilsen, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Orange Factory, College of Fine Arts Bratislava, secondary and higher vocational schools Hellichova and Michael).
As in previous years, this year’s festival includes a rich collection of accompanying program (presentations of professional publications, meetings with authors, round tables, workshops). The accompanying program will be specified later.
PRAGUE PHOTO FESTIVAL will extend into May 2013 with exhibitions in twelve selected galleries, museums, exhibition halls where curators’ projects will be shown. Among PRAGUE PHOTO FESTIVAL partners count galleries like City Gallery of Prague, Václav Špala Gallery, Leica Gallery Prague, Photographic Gallery, Gallery Photographer, and other institutions.
From the very beginning the professional jury presents a young photographer under 35 years of age a UniCredit Bank Young Prague Photo Award. The laureates of this award have experienced increased interest in their work and have received interesting opportunities on the international scene.
The already 6th edition of PRAGUE PHOTO FESTIVAL serves as proof that the event meets with long-term interest of large public, professional audience, as well as photographers themselves. For the organizers the ever growing interest is a great motivation for the years to come.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
24. dubna. 2013 od 11 do 17 hod., přednáškový sál a plenér
Fotografická dílna s Sherrie Berger, fotografickým konzultantem z Los Angeles (příprava projektu s účastníky dílny, fotografování v plenéru, post-produkce, výběr dokumentů)
25. dubna 2013 v 17 hod., přednáškový sál
Prezentace nejnovější monografie František Drtikol – Etapy života a fotografického díly, uvede Stanislav Doležal, vydavatel a nakladatel
23. – 28. dubna 2013, expozice Archiv B&M Chochola
Celodenní projekce Fragmenty video / Podoby fotografů
23. – 28. dubna 2013 – přednáškový sál – ateliér / fotolaboratoř Cargo Gallery
Obrazy z nás – projekt Miloše Burkhardta a Ladislava Nekudy

ACCOMPANYING PROGRAM
April 24, 2013 from 11 am to 5 pm, at Conference room and outdoor
Photo workshop with Sherrie Berger, Photography Consultant and Creative Collaborator, Los Angeles (sessions with photographers - participants, outdoor shooting, post production, edit meetings)
April 25, 2013 at 5pm, Conference room
Presentation of monography Frantisek Drtikol - The Stages of Life and Photographic Work / Art Nouveau - Art deco – Abstraction, introduced by Stanislav Doležal, editor and publisher
April 23 - 28, 2013, stand of Archiv B&M Chochola
Daily screening of Video Fragments / Portraits of Photographers
April 23 - 28, 2013, conference room – Cargo Gallery, project of Milos Burkhardt and Ladislav Nekuda
Daily workshop – studio and laboratory, shooting of selfportraits by visitors

foto z besedy s Robertem Vanem 25. 4. 2013
Místo konání / Venue:
Kafkův dům / Kafka´s House
Náměstí Franze Kafky 3
Praha 1
Metro / Subway: Staroměstská

Otevírací doba / Opening hours:
23. – 28. dubna 2013 • 11 – 19 hod.
April 23 – 28, 2013 • 11 am – 7 pm

Vstupné / Admission fee   90,- Kč
Snížené vstupné /Reduced fee   60,- Kč
   
Katalog / Catalogue   120,- Kč
Plakát / Poster   50,- Kč

ČESTNÁ POROTA - PRAGUE PHOTO - HOMAGE JURY
Sherrie Berger, Photography Consultant, Los Angeles
Gunther Dietrich, galerista / Gallerist, Photo Edition Berlin
Eva Fuka, fotografka / Photographer
Štěpán Grygar, fotograf, profesor FAMU Praha / Photographer, Professor at FAMU Prague
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel / Director of PRAGUE PHOTO
Marina Votrubová, zástupce / Representative of UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

PODĚKOVÁNÍ / AKNOWLEDGEMENTS
Marie Wojciková, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Magdalena Juříková, Galerie hl. m. Prahy
Aleksandra Udženija, radní, Magistrát hl. m. Prahy
Pavel a František Brabač, FPS Repro
Zdeněk Kovář, FPS Repro

Kontakt / Contact:
info@praguefoto.cz
praguephoto2013@email.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210


Galerie / Galeries - Agentury / Agencies - Skupiny / Groups


Archiv B&M Chochola
Václav Chochola


Václav Chochola


Václav Chochola


Zdeněk Tmej


Karel Ludwig


Artinbox Gallery
Peter Župník


Suzanne Pastor


Eva Fuka


Asociace profesionálních fotografů České republiky
Jovan Dezort


Dagmar Pavlíková


Ivan Král


České Centrum Fotografie
František Dostál


Miroslav Hák


Alois Zych


Cargo Gallery
Miloš Burkhardt & Ladislav Nekuda


Fotopátračka
Robert Vano


Jan Černý


Lukáš Dvořák


Ateliér Fotorenesance
Jan Reich


Petr Helbich


Karel Koutský


Milan Dulaj


Libor Štěrba


Tomáš Mareček


Tomáš Mareček


Ildar Youssoupov


Tomáš Paulus


Běla Šteflová


Petr Axmann


Galerie Gambit
Milan Jaroš


Tono Stano


Gabina


Galerie Millennium
Jan Saudek


Jan Saudek


Jan Saudek


Muzeum Montanelli, MuMo
Magdaléna Bláhová


Magdaléna Bláhová


Magdaléna Bláhová


Nadia Rovderová


Nadia Rovderová


IndigoSpace
Julie Najbrtová


Dita Pepe


Dita Pepe


Photo Edition Berlin
Eliška Bartek


Gottfried Jäger


Chema Madoz


PPF Art a.s.
Adolf Schneeberger


Drahomír Josef Růžička


Josef Spálený


Josef Sudek


Josef Šroubek


Rayfilm
František Mazáč


František Mazáč


František Mazáč


Jan Mazáč


Jan Mazáč


Thalia Picta s.r.o.
Miroslav Hucek


Miroslav Pokorný


Jindřiška JirákováŠkoly / Schools


FAMU
Albert Grodhal


Kateřina Zahradničková


Nina Schacht


Nina Šperanda


Tereza Havlínková


Institut tvůrčí fotografie, FPF Slezské univerzity v Opavě
Dereck Hard


Bára Prášilová


Renáta Mia Köhlerová


Marco Ceccaroni


Artur Alan Willmann


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
Lenka Bukačová


Olga Alia Krulišová & Marek Štim


Olga Alia Krulišová & Marek Štim


Radek Timoftej


Radek Timoftej


Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Sergey Lelyukh


Darya Cherna Dzihilevich


Jana Černá


Tereza Kazdová


Martin Jakub


Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, Ateliér kreatívnej fotografie
Dominika Jackuliaková


Juraj Starovecký


Deana Kolenčíková


Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, ORANGE FACTORY
Alena Michálková


Ondřej Výška


Michal Šípka


Emil Drahoš


Michelle Egli


Matela Studio
Eva Nečasová


Tomáš Hyhlík


Petr Lorenc


Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická (VOŠG a SPŠG)
Tomáš Slavík


Lucie Fenclová / Amálie Hubeňáková


Marie Tučková


Leo Nikolaev


Jan Vosýnek


MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Karolina Oliveriusová


Tomáš Teplý


David Mejtský


Štěpán Kuczman


Jakub Amler


Kateřina BrožováPRAGUE PHOTO FESTIVAL – kurátorské výstavy / curators' exhibitions
1.  Artinbox Gallery
2.  Ateliér Josefa Sudka
3.  České centrum fotografie
4.  Galerie Deset
5.  Galerie Fotograf
6.  Galerie Fotografic
7.  Galerie Gambit
8.  Galerie hl. m. Prahy
9.  Galerie Václava Špály
10.  IndigoSpace
11.  Leica Gallery Prague
12.  Uměleckoprůmyslové museum v Praze